O NÁS

 

 

AKTUÁLNĚ

HIPOREHABILITAČNÍ SEZÓNA 2024 JE TU!

Téměř letní teploty nám umožnily v úterý 9. dubna zahájit další sezónu  na Farmě Lišmen. Věříme, že k nám bude počasí přívětivé a umožní nám obhájit nebo i překonat počet uskutečněných hipoterapeutických jednotek z loňské sezóny.


Nakupujete občas přes internet? Můžete nám pomoci! 🛒

Stáhněte si Pomocníka od Givt.cz, který vám při nákupu vždy připomene, že jste na e-shopu, přes který je možné nám přispět, aniž byste platili něco navíc. Pomocník je jednoduchý doplněk do prohlížeče a získáte ho zde.

Děkujeme za podporu 😊


 

Projekt Jarní hipoterapie pro Julinku, Jolanku, Lucinku, Šimona a Vojtu byl odbornou komisí vybrán k finanční podpoře ve 2. kole individuálních projektů Nadace na rozvoj občanské společnosti ze sbírky Pomozte dětem. Jsme moc rádi, že si i díky tomuto daru budou moci naše děti užívat tolik přínosnou terapii na koňském hřbetě plnými doušky.  

                                                                                                

 

_____________________________________________________________________________________

Naše motto:
„Chceme, aby jemný dotyk koňského chřípí a psí oči dávaly naději a radost, aby studený psí čenich zahřál u srdce a aby nohy našich koní dávaly sílu nohám lidským…“

____________________________________________________________________________________

 

 

Práce a životní osudy nás několik let před vznikem spolku přivedly do styku s nemocnými lidmi a se zvířaty, která jim pomáhají. Už delší dobu jsme vážně uvažovali o tom, že by se z našeho velkého koníčku mělo stát něco víc. V srpnu 2011 jsme proto založili spolek Pro dotyk, nestátní neziskovou organizaci, kde skrze zooterapii pomáháme lidem se zdravotním hendikepem.

Naši psi a kočky v rámci canisterapie a felinoterapie navštěvují deset ústavů a speciálních škol, hiporehabilitační koně pomáhají převážně dětským klientům přímo na farmě Lišmen. Ročně naši farmu navštíví několik set školáků v rámci osvětově výukových programů a akcí.

Každým rokem od dubna do října posazujeme naše dětské klienty na koně, ti pilně cvičí, rehabilitují, úsmivají se a naděje na lepší zítřky jim svítí v očích. Tým spolku PRO DOTYK ročně obsáhne velkou cílovou skupinu klientů díky čtyřem koním, sedmi psům, třem kočkám a zhruba 20 dobrovolníkům. Jsme hrdí na to, že zvládneme poskytovat hipoterapie bez finanční spoluúčasti rodičů dětí. Veškeré prostředky získané z grantů a individuálních i firemních darů jsou do poslední koruny použity na zafinancování terapií.

 

heart

Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle 776 011 547 nebo na e-mailu  info@prodotyk.cz

 

Finanční dary je možné zasílat na náš bankovní účet vedený u ČSOB číslo 247610812/0300

Darovací smlouva je samozřejmostí. 

 

____________________________________________________________________________________

 

Cílem našeho spolku je především integrace

Pojem integrace pro nás znamená, že společnost přijme člověka s určitým znevýhodněním jako rovnocenného partnera, který dokáže být společnosti i prospěšný.   A že společnost integrované lidi přijme i po morální stránce, kde každý člověk bude vnitřně přesvědčený o rovnocenném partnerství, tzv. inkluze. Podle mého názoru,     každý člověk je individuum a tak k němu musíme přistupovat i v integraci. Pro jednoho člověka je maximální integrace to, že sedí v kolektivu a může jej pozorovat a u druhého může znamenat, že pracuje, bydlí sám a má životního partnera. Ale co je důležité,           my musíme lidem s určitým znevýhodněním nabídnout všechny dostupné prostředky      a možnosti a ukázat směry života, kterým se mohou vydat a pak je na nich, jak se poperou s určitou výzvou, samozřejmě vždy v rozsahu jejich postižení.                                        (Autorka textu: Bc. Veronika Kyselá)

Od začátku působení našeho spolku je pro nás ztělesněním integrace Adéla Šperlíková, která pracuje jako canisterapeut i asistent při hiporehabilitaci. I přes to, že je zcela nevidomá, je rovnocenným partnerem našeho týmu. Je to právě ona, na koho se často obracíme se žádostí o radu ohledně vnímání určitého projevu koně či psa. Proto můžete vidět na naši farmu přicházet drobnou dívku s bílou holí a psem jak samostatně přijíždí za prací, která ji naplňuje a baví. Adéla přináší naději rodičům hendikepovaných dětí      ve světlou budoucnost.

_____________________________________________________________