HIPOREHABILITACE

 

HIPOREHABILITACE

je rehabilitační metoda, která využívá jako nástroj živou bytost – koně.

Terapii musí vždy doporučit odborný lékař a její provádění je nutné pravidelně konzultovat s fyzioterapeutem, lékařem, u psychických či pedagogických problémů s psychologem, případně se speciálním pedagogem.

Pod pojmem hiporehabilitace jsou zahrnuty:

* Hipoterapie (HT)

* Aktivity s využitím koní (AHK)

* Parajezdecví

* Terapie s využitím koní pomocí psychologických prostředků (TVKPP)

* Preventivní ježdění

Hipoterapie je léčebná metoda, kde se v kroku využívá trojrozměrného pohybu koňského hřbetu jako jedinečné balanční plochy. Pohyb se přenáší přes pánevní oblast a trup a vyvolává pohybový vzor stejný jako při lidské chůzi.

 

Indikace hipoterapie:

Neurologie: např. DMO, degenerativní zánětlivá a metabolická poškození nervového systému, včetně periferních paréz, myopatií apod., hypotonický syndrom, poruchy rovnováhy, pohyblivost, svalového napětí a atrofie, koordinace, chůze, sedu, aktivního držení trupu a hlavy, řeči, úchopu atd.;

Ortopedie: skolióza, poruchy postoje, svalové disbalance, některé pooperační stavy, hypermobilita;

Psychiatrie: řešení problémů v pedagogickém procesu, vytváření citových vazeb, nacházení vlastní identity a cesty k lidem, poruchy koncentrace, dyslexie, autismus, lehké mozkové dysfunkce, endogenní psychózy, Downův syndrom, ale také léčení závislostí;

Interní medicína: součást rehabilitace po infarktu myokardu, juvenilní hypertenze, respirační onemocnění, poruchy dýchání (např. astma), obezita;

Gynekologie: léčby funkčních sterilit, slabosti pánevního dna;

Urologie: inkontinence;

Kontraindikace:

Vyskytuje se celá řada onemocnění a komplikací, při kterých není možné hipoterapii provádět. Proto vždy vyžadujeme doporučení odborného lékaře, které je nutné pravidelně aktualizovat a klient nebo jeho zákonný zástupce je povinen nám vždy před každou rehabilitační jednotkou oznámit jakoukoliv změnu zdravotního stavu.

Aktivity s využitím koní (AVK) se nejvíce využívají pro oblast pedagogickou či sociální. Pracuje se s jednotlivci nebo menšími skupinkami klientů dle předem zpracovaného plánu. Sem zařazujeme i preventivní zdravotní ježdění.

 

Parajezdectví: původně se nazývalo Sportovní ježdění hendikepovaných – paradrezura, paraparkur, parawestern, paravoltiž, paravozatejství, ale také rekreační ježdění.

Jednou ze zakládajících členek sdružení Pro dotyk je i Adéla Šperlíková, která je již od svých deseti let nevidomá a mimo to, že je jednou z našich canisterapeutek, aktivně jezdí na koni a plně se věnuje přípravě koní i samotné hiporehabilitaci. V současné době se připravuje na parawesternový sport. Více viz. „Náš tým“

Preventivní ježdění, někdy nazýváno jako rekondiční či zdravotní ježdění, slouží u zdravých lidí ke zvyšování tělesné i psychické kondice. Využívají ji např. klienti po dlouhé nemoci, jako prevence bolestí zad hlavně u lidí se sedavým způsobem zaměstnání, nebo lidé s  dlouhodobou jednostrannou zátěží pro zvýšení celkové fyzické kondice. Již T. G. Masaryk, který jezdil až do svých osmdesáti let na koni, říkal: „Proč jezdím rád na koni? Protože to je nejrychlejší tělocvik. To se cvičí najednou celé tělo, ruce, nohy, plíce, srdce, jen to zkuste!“

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.