PROJEKT - VÝSTAVBA HALY

 

Víceúčelová krytá hala se zázemím

Cíl projektu

Výstavba víceúčelové jezdecké haly s pískovým povrchem.

Umístění haly: vlastní pozemek přiléhající ke stávajícím prostorám farmy Lišmen                                                                (Lesnice u Zábřeha na Moravě; 35 minut autem od Olomouce a 15 minut od                                               Šumperka)

Velikost haly: 20 x 45 metrů

Dílčí části projektu:

 • vyřízení stavebního povolení - splněno
 • oplocení pozemku - splněno
 • vybudování elektrické přípojky - splněno
 • vybudování přípojky kanalizace
 • vybudování příjezdové cesty, vytvoření parkovacích míst
 • vytyčení plochy a zarovnání terénu
 • výstavba bezbariérového zázemí
 • výstavba haly

Náklady na projekt (rok 2015)4 999 720,- Kč

 

Účel projektu:

Zajištění celoročního provozu hiporehabilitací.

Vybudování zázemí pro umístění sídla spolku a další aktivity.

Vytvoření chráněného pracovního místa pro osobu s postižením.

Vytvoření chráněné pracovní dílny pro zpracování koňské mrvy na hnojiva.

 

Aktuální stav:

 • realizace hiporehabilitací pouze v letním období (cca květen - říjen)
 • hiporehabilitace probíhá ve venkovní nekryté aréně, realizace terapií je závislá na počasí
 • zázemí pro členy spolku, klienty a zákonné zástupce je součástí stájí
 • součástí zázemí není hygienické zařízení (toalety, sprchy)
 • zázemí svou velikostí neumožňuje realizaci dalších spolkových aktivit jako je školení dobrovolníků, setkávání s klienty, pořádání seminářů a workshopů za nepříznivého počasí

 

Přínos projektu pro zlepšení aktuálního stavu:

 • zajištění celoročního provozu hyporehabilitací nezávislého na ročním období nebo počasí
 • pravidelnost a možnost využití terapií po celý rok je hlavní motivací pro realizaci projektu, dlouhodobá a pravidelná práce s klientem přináší ty nejlepší výsledky
 • možnost pracovat s klienty po celý rok bez dlouhodobých přestávek přinese lepší výsledky a zlepšení zdravotního stavu klientů
 • vytvoření bezbariérového zázemí mimo areál stájí umožní efektivnější práci s dobrovolníky i klienty
 • zázemí bude využíváno pro školení dobrovolníků, workshopy pro školy, ale například i pro pořádání seminářů a canisterapeutických zkoušek
 • součástí zázemí bude kromě školící místnosti také kancelář, prostory pro uskladnění pomůcek nezbytných pro vykonávání hiporehabilitace, canisterapie i felinoterapie a bezbariérové šatny s hygienickým zařízením opovídající aktuálním normám

                 

Využití víceúčelové haly a zázemí:

Hiporehabilitace

 • trénink, výcvik a opracování koní pro hiporehabilitaci
 • pracovní prostor pro tým spolku i klienty
 • zázemí fyzioterapeuta pro následnou velice efektivní rehabilitaci bezprostředně po hipoterapii
 • školící místnost pro dobrovolníky, ale i studenty VŠ, SOŠ a odborných učilišť zaměřených na tuto tématik
 • místo výkonu praxe pro VŠ, SOŠ a odborná učiliště

Parajezdectví

Výcvik psů

 • asistenčních, vodicích i canisterapeutických (majitelka Farmy Lišmen je cvičitelem v Pes pro tebe z.s.)
 • výukové hodiny psí školy Lišmen určeným pro civilní psy a jejich majitele,
 • pronájem haly pro trénink sportovní kynologie či policejních psů (viz. spolupráce se ZKO Sudkov
 • školící centrum a místo pro konání workshopů v oblasti kynologie
 • místo výkonu praxe pro VŠ, SOŠ a odborná učiliště se zaměřením na kynologii

Chráněná dílna

 • ekologické zpracování koňské mrvy na granulované hnojivo
 • vytvoření chráněných pracovních míst pro spoluobčany s postižením
 • produkt k náhradnímu plnění pro firmy v blízkosti farmy

Veřejnost

 • pronájem haly za účelem sportovního vyžití - halové sporty, volejbal aj.
 • pronájem haly místní základní a mateřské škole pro hodiny tělocviku
 • pořádání benefičních akcí a koncertů za účelem získávání prostředků na hiporehabilitaci a samofinancování provozu haly

Fotografie realizace kryté haly s pískovým povrchem v jiném městě.

  

 

Pokud vás náš projekt zaujal a rozhodli jste se podpořit naše úsilí, neváhejte nás, prosím, kontaktovat na tel. čísle 776 011 547 nebo na emailu info@prodotyk.cz.

 

Více o našem spolku a výše uvedených organizacích:

 

www.prodotyk.cz

www.pesprotebe.cz

www.zkosudkov.webnode.cz

www.lismen.cz

www.lesnice.zabrezsko.cz

 

Michaela Drozdová

Předsedkyně o. s. pro dotyk